ALOITTAVAN YRITTÄJÄN SUUNNITTELUPAKETTI

Jos olet perustamassa yritystä ja tarvitset monipuolisia graafisia suunnittelupalveluta, voin auttaa! Aloittavalla yrittäjällä on monenlaisia tehtäviä ja huomioon otettavia asioita, mutta graafiset suunnittelupalvelut voit jättää huolehdittavakseni.

Käymme ensin yhdessä läpi tärkeitä ennen suunnittelua kartoitettavia asioita, kuten asiakaskohderyhmäsi, tavoitteesi
ja palveluvalikoimasi. Näiden pohjalta aloitetaan yritysilmeen suunnittelu. Samaa ilmettä noudatetaan johdonmukaisesti
eri medioissa tunnistettavan yrityskuvan aikaansaamiseksi.

Suunnittelupakettiin sisältyy esimerkiksi:
– yhteinen suunnittelupalaveri -> kartoitetaan tarpeet ja paketin kokonaishinta
– logon ja yritysilmeen suunnittelu
– käyntikorttipohja, ilmoituspohja, esitemallin suunnittelu
– kotisivut (sis. tekninen toteutus, ulkoasumalli, sisällön suunnittelussa avustaminen, domainin rekisteröinti
ja kotisivutila 1 vuoden ajalle, ssl-suojaus, päivitysopastus, maksimisivumäärä 6 sivua)
– avustaminen somekanavien käyttöön ottamisessa, kansikuvat